Ray Biên Băng Tải Xích Nhựa Xích Inox, Xích Thép

Thanh đỡ, Ray Biên (weartrip) Băng Tải Xích Nhựa được làm bằng Nhựa Màu Xanh dùng kèm đi với XÍCH NHỰA hoặc XÍCH INOX, XÍCH THÉP

 

Giá:: Liên hệ