Hệ Thống 10 KW điện năng lượng mặt trời cho hộ gia đình

– Sản lượng: 699 KWh/tháng
– Giảm tiền điện hàng tháng
– Giảm nhiệt cho ngôi nhà của bạn
– Giảm phát thải CO2 hiệu ứng nhà kính

Giá:: Liên hệ