Dây Đai Quả Bầu | Dây Curoa BanDo Cone Belt 20x91,20x71, 20 x 94

Dây đai quả bầu ( Cone drum belt) đươc dùng nhiều trong máy sợi thô, để chạy pulley hình côn.

Các kích thước phổ biến của dây đai quả bầu.

Cone belt 20 x 71

Cone belt 20 x 91

Cone belt 20 x 94

Giá:: Liên hệ