Dây CUROA NỐI NHANH | Dây CUROA Tự Nối | Hình Chữ A Màu Đỏ

Dây CUROA Tự Nối, Dây Curoa Nối Nhanh Hay Dây Curoa Chữ A đều là một loại dây curoa. Dây Curoa Nối Nhanh này thường có Màu Đỏ và tự gắn nối thêm hoặc Bớt Bỏ đi tùy thích.

Giá:: Liên hệ