Dao gạt mực ngành In Bao Bì Giấy | Dao gạt (Cọ In) trong ngành In Hoa Văn Lên Vải.

Dao gạt mực dùng cho ngành In Bông, Dao gạt dùng cho Ngành In Hoa Văn Lên Vải. Dao Gạt Mực được dùng phổ biến và rộng rãi trong ngành các ngành in Như: Ngành sản xuất Bao Bì Giấy và Ngành Bao Bì Nhựa, Ngành in Vải,....

Giá:: Liên hệ