CAO SU QUẤN TRỤC | BĂNG TẢI CAO SU NHÁM QUẤN TRỤC

CAO SU CÓ CÁC DẠNG BỀ MẶT GAI NHÁM SẦN SÙI NHẰM LÀM TĂNG ĐỘ MA SÁT VÀ BÁM DÍNH KHI TIẾP XÚC VỚI SẢN PHẨM ĐI QUA. CAO SU QUẤN TRỤC NÀY THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG RỘNG RÃI VA PHỔ BIẾN GẦN NHƯ NÓ KHÔNG THỂ THIẾU TRONG CÁC NHÀ MÁY SẢN XUẤT...

CAO SU QUẤN TRỤC, BĂNG TẢI CAO SU QUẤN TRỤC

Giá:: Liên hệ