Băng tải xích lưới Inox 304 cho máy chiên - Nướng Sản Phẩm

Băng tải xích lưới Inox 304 cho máy chiên - Nướng Sản Phẩm được đặt và sản xuất theo yêu cầu. Tùy theo từng loại sản phẩm mà sản xuất mắt lưới đan Inox có độ hở dày khác nhau để phù hợp nhất đối với sản phẩm đó. 

Giá:: Liên hệ