BĂNG TẢI TEFLON CHỊU NHIỆT | Doanh trí Technical

Cung cấp các loại băng tải chịu nhiệt ( băng tải teflon) dùng trong nhiều lĩnh vực như: sấy, nhuộn, ép keo...

Giá:: Liên hệ