Băng Tải chống tĩnh điện | Băng tải mặt Xanh Đen

Băng Tải chống tĩnh điện - Băng tải mặt xanh và đen có thể co dãn được.

- Băng Tải chống tĩnh điện dùng trong những vị trí quan trọng để trống cháy nổ, phát sinh ra tia lửa điện.

Giá:: Liên hệ