BĂNG TẢI CHỊU NHIỆT - BĂNG TẢI CHO MÁY TẠO SÓNG BAO BÌ

BĂNG TẢI CHO MÁY TẠO SÓNG TRONG NGÀNH BAO BÌ GIẤY BÌA CARTON, LOẠI BĂNG TẢI CHUYÊN DỤNG CHO MÁY TẠO SÓNG CHỊU ĐƯỢC NHIỆT ĐỘ DƯỚI 220 ĐỘ C,...

Giá:: Liên hệ